Кафедра тюркської філології

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус №3), кім. 705
тел.: +38 (044) 521-61-57
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://blizhniy-vostok.jimdo.com/

 

 

Історія

Кафедра тюркської філології була створена рішенням вченої ради КНЛУ у результаті перейменування кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу,  заснованої у жовтні 2005 року шляхом реорганізації кафедри східних мов і цивілізацій. З 2006 по 2013 рр. кафедра була випусковою і забезпечувала підготовку фахівців з арабської, перської, турецької мов і мови гінді за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" за напрямком підготовки 6.020303 "Філологія" і спеціальністю "Переклад". У 2013 році на базі факультетських кафедр мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу і мов і цивілізацій Далекого Сходу було створено випускову кафедру східної філології, яка перебрала на себе підготовку фахівців-перекладачів зі східних мов за ОКР "Магістр". Зараз кафедра тюркської філології забезпечує підготовку фахівців із перекладу з турецької мови за першим (бакалврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін циклу професійної і практичної підготовки:

– турецька мова;
– азербайджанська мова;
– країнознавство (країни Арабського Сходу, Туреччина, Іран, Індія);
– лексикологія турецької мови;
– практичний курс перекладу з турецької мови;
– усний двосторонній переклад з турецької мови;
– теоретична і практична граматика турецької мови;
– лінгвокраїнознавство Туреччини;
– стилістика турецької мови;
– низка курсів за вільним вибором студента і спецкурсів.

З початку створення кафедри її очолював кандидат філологічних наук, доцент С. В. Сорокін. З 2015 року кафедру очолює кандидат філологічних наук доцент Т. М. Тімкова. У різні роки на кафедрі працювали і продовжують працювати відомі фахівці в галузі філологічного і історичного сходознавства: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент Н. М. Ксьондзик (турецька мова, історія турецької мови), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент Н. О. Пророченко (країнознавство), кандидат філологічних наук Н. В. Сіленко (турецька мова), кандидат філологічних наук, доцент В. В. Пілик (турецька мова), кандидат філологічних наук, професор С. В. Сорокін (турецька мова, перекладознавство).

 

Завідувач кафедри

Тімкова Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри тюркської філології (з 2015 року). З 2006 року працювала на посаді викладача, старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У період з 2007 по 2011 роки навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України (спеціальність 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Дисертацію на тему: "Макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА у турецькій мовній картині світу" для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила у 2014 році. Автор понад 17 публікацій наукового характеру. Викладає турецьку мову, усний двосторонній переклад (турецька мова) та інші. Керує магістерськими роботами. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.ru/citations?user=VGb1mLYAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Публікації за останні 5 років:

1.    Тімкова Т.М. Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Випуск 23, 2013; ст. 428-437.
2.    Тімкова Т.М. Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології.//Сходознавство № 61. – К., 2013. - ст. 165-178.
3.    Тімкова Т.М. Фразеологічні одиниці що вербалізують макроконцепт «атмосферні явища» у турецькій мові.//Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Філологічні науки, Випуск 32, Кам.-Под. – Аксіома. – 2013. - ст. 117-121.
4.    Тімкова Т.М. Особливості впливу метеонімів на формування турецьких антропонімів.//Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - ст. 382-384.
5.    Тимкова Т.Н. Специфика вербализации концепта СНЕГ в турецкой языковой  картине мира.//Вектор науки Тольятинского Государственного Университета, № 2 (24), 2013. - ст. 355-358.
6.    Тімкова Т.М. Лексичні одиниці що репрезентують макроконцепт атмосферні явища у анатолійських діалектах.//Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ; Випуск 30, 2013. - ст. 292-300.
7.    Тімкова Т.М. Концепт ТУМАН у турецьких поетичних творах періоду Турецької Республіки.// Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
8.    Тімкова Т.М. Класифікація концептуальних метафор що позначають атмосферні явища в турецькій мові. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С 447-448.
9.    Тімкова Т. М. Специфіка вербалізації концепту ВІТЕР у турецькій мовній картині світу. (подано до друку до збірника наукових статей «Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ серія «Філологія, педагогіка, психологія»). Випуск 32. 2016. – С.61-69.
10.    Тімкова Т.М. Концепт ХМАРА у турецькій мовній картині світу.//Сходознавство № 70. – К., 2015. – С. 189-191.
11.    Тімкова Т.М. Лексико-фразеологічні засоби вираження концепту ГРІМ у турецькій мові. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30березня–01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С 420-422.

 

Науково-педагогічні працівники

Секція турецької мови

Пророченко Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук (1997), доцент (2009), старший науковий співробітник (2006), автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника "Туреччина: історія, культура, географія" (К., 2005). Викладає історію східних цивілізацій, країнознавство Туреччини, Ірану, країн Арабського Сходу, Індії, Китаю, Японії, Кореї, В'єтнаму, ісламознавство. До сфери професійних інтересів входить не лише історія, а й політологія країн Близького і Середнього Сходу.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/scholar?start=10&q=пророченко+наталія&hl=ru&as_sdt=0,5

Публікації за останні 5 років:

1.    Пророченко Н.О. Цивілізаційний фундамент соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти як підґрунтя еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем Арабського світу / Дослідження світової політики.: Зб. наукових праць. / Гол.ред. Ю.М. Пахомов/ К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,  2012, – Вип. 1 (58). – С.118-136
2.    Пророченко Н.О. Роль ісламського фактора в сучасних політичних процесах на Арабському Сході / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2012 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 274-276
3.    Пророченко Н.О. Закономірності та особливості функціонування державно-політичних інститутів в умовах арабо-мусульманського суспільства / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (62). – К.: ІСЕМВ НАН України, 2013. – С. 28-42
4.    Пророченко Н.О. Еволюція арабських політичних систем у контексті процесів регіональної та глобальної трансформації / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 281-282
5.    Пророченко Н.О. Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації / Електронний журнал «Ісламознавчі студії». Науковий альманах. Пробний випуск,— К., 2013. — С. 82-104
6.    Пророченко Н.О. Процеси адаптації арабо-мусульманського суспільства до визначальних змін сучасного світу / Аль-Калям / Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень / Бібліотека ісламознавства. – Донецьк, 2013. – Випуск 2.  – С. 58-74
7.    Пророченко Н.О. Іран, Афганістан, Пакистан як історичні субкультури Ісламського світу / Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади,закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н. проф., Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. –С. 290-326
8.    Пророченко Н.О. Роль ісламу в процесах сучасної  соціально-політичної еволюції держав Середнього Сходу / «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних  викликів ХХІ століття: Метеріали міжнарод. наук. конф. / Відп. Ред.. В.К.Гура / К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 72-76
9.    Пророченко Н.О. Сучасний стан та перспективи розвитку асоційованого членства з ЄС арабських країн Середземноморського регіону / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 344-346
10.    Пророченко Н.О. Ісламські цінності як фактор формування життєздатної моделі соціально-економічного розвитку в Ісламські Республіці Іран / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. –с. [Електронний ресурс]  // Київський національний лінгвістичний університет [сайт]. – Режим доступу:  http://www.knlu.kiev.ua/research/conferences. — Назва з екрану.
11.    Політична еліта Ірану: досвід поєднання традиції і сучасності у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку / «Аль-Калям» // Збірка наукових праць УЦІД // Бібліотека ісламознавства. – Вінниця:ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – С. 93-109
12.    Пророченко Н.О. Османська імперія на шляху реформ ХVІІІ – І половина XIX ст. /  Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszłość і teraźnіejszość. – Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015. – № 4. – С. 96-101.
13.    Пророченко Н.О. Нова роль Ірану в Близькосхідному регіоні: можливості та обмеження на сучасному етапі / Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» редкол.: В.О.Швед та ін. – К., 2015. – С.122-128
14.    Пророченко Н.О. Ісламська держава: соціальний аспект феномену / Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під ред. Салаха З., Ауліна О.А. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2015. – С. 20-25
15.    Пророченко Н.О. Перспективи співробітництва України з державами Середнього Сходу / Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016 р., м. Київ) / за заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. – С. 30-32
16.    Пророченко Н.О. Вплив цивілізаційних чинників на адаптацію суспільства до глобальних змін: західний і східний підхід / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2016. – С. 306-308
17.    Пророченко Н.О. Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір / Країни пострадянського простору:виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г.Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – С.163-173
18.    Пророченко Н.О. Проблеми і перспективи розвитку Афганістану в контексті протиріч між внутрішньодержавними центрами сили / Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світо системи: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; від. наук. ред. О.І.Лукаш. – К., 2016. – С. 229-246.

Ксьондзик Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. З відзнакою закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин (1975), за фахом - спеціаліст із міжнародних відносин. У Київському національному лінгвістичному університеті працює з 1993 року на різних посадах: завідувача кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу, доцента кафедри східних мов і цивілізацій, доцента кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Захистила дисертацію на тему: "Турецька трудова імміграція в країнах Західної Європи: соціально-політичний аспект (60-ті – 70-ті роки)". Викладає дисципліни турецька мова, історія турецької мови, спецкурс з турецької ділової мови, керує магістерськими роботами.

Публікації за останні 5 років:

1.    Ксьондзик Н.М. Французькі запозичення у турецькій мові / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 251-252.
2.    Ксьондзик Н.М. Курдська проблема в сучасній Туреччині / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 201-203.
3.    Ксьондзик Н.М. Турецька мова в інформаційному світі / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 206-208.
4.    Ксьондзик Н.М., Сорокін С.В. Історія турецької мови: курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 235 с.


Голець Оксана Ярославівна, кандидат філософських наук (2005 р.), доцент (2014 р.). У Київському національному лінгвістичному університеті викладає з 2004 р. (2004-2009 рр. – викладач, старший викладач кафедри філософії; 2010-12рр. – старший викладач кафедри історії України і філософії; 2012-15рр. – в.о. доцента та доцент кафедри філософії; з 2015 р. – доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу). Випускниця філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998 р.). У 2001р. закінчила аспірантуру філософського факультету цього ж університету, спеціалізуючись з феноменології релігії.  Сфера наукових інтересів – філософське релігієзнавство, філософське сходознавство, культурологія. Основні курси: «Релігійні та філософські вчення Сходу», «Основи буддизму», «Культурологічні аспекти ісламу», «Авраамічні релігії».
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a9ddrxMAAAAJ&hl=ru

Публікації за останні 5 років:

1.    Голець О. Я. Традиціоналізм в релігійній культурі / Оксана Ярославівна Голець. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету (Серія: «Історія, економіка, філософія»). – 2012. – №17. – С. 174–180.
2.    Голець О.Я. Уявлення про красу в японській традиційній культурі: релігійний аспект / О.Я.Голець. // Totallogy-XXI Постнекласичні дослідження. Вип. 29.- К., 2013. – С. 288-301
3.    Голець О. Я. Проблема добра і зла в авраамічних релігіях / О. Я. Голець // Вісник Черкаського університету. – 2013. – № 31(284). – С. 93–102
4.    Голець О.Я. Проблема добра і зла в китайській духовній традиції/ О. Я. Голець // Вісник Київського національного лінгвістичного університету (Серія: «Історія, економіка, філософія»). Вип. 18 – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С. 84-91.
5.    Голець О.Я. Формування ідеалу людини в буддистській філософсько-релігійній традиції / О.Я.Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 року – К., 2013. – С. 601-603.
6.    Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) / О.Я.Голець. // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2015”], (21–22 квітня 2015 р.). частина 3.  – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – С. 20-22
7.    Голець О.Я. Проблема методології в сходознавчих дослідженнях / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2015 року – К., 2015. – С. 711-712.
8.    Голець О.Я. Специфіка розуміння шляху в філософських традиціях буддизму / Оксана Ярославівна Голець. // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [«Дні науки філософського факультету – 2016»], (20–21 квітня 2016 р.). / редкол.:А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – Ч. 1. – С. 206-208.
9.    Голець О.Я. Розуміння шляху людини в релігійно-філософській концепції Рамхаля / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С.67-69


Каціон Ірина Олександрівна, магістр філології, у 2012 р. закінчила факультет сходознавства Київського національного лінгвістичного університету, за фахом - перекладач і викладач турецької мови. Працює на посаді викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Викладає турецьку мову, спецкурс з особливостей перекладу ділової документації. Готується до вступу до аспірантури. Сфера наукових інтересів – концептологія, турецька концептуальна і мовна картини світу.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YgqFP5cAAAAJ&hl=ru

Публікації за останні 5 років:

1.    Каціон І. О. Пареміологічний аспект концепту ЖИТТЯ у турецькій лінгвокультурі // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,03-05 квітня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – C. 125-126.
2.    Каціон І. О. Зміст поняття «Концепт» у контексті сучасних лінгвокогнітивних досліджень // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІІ (170). – С. 189-197.
3.    Каціон І. О. Вербализация ядра номинативного поля концепта ЖИЗНЬ в турецком языке // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. № 7 (26): сборник статей по материалам XXVI международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014. – С. 63-66.
4.    Каціон І. О. Проблема класифікації концептів у когнітивній лінгвістиці // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,19-21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 165-167.
5.    Каціон І. О. Лінгвокогнітивні дослідження у працях турецьких мовознавців // «Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»: Міжнародна наукова-практична конференція, м. Одеса, 12-13 вересня 2014 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – С. 39-41.
6.    Каціон І. О. Фразеосемантична характеристика концепту ЖИТТЯ в турецькій мовній картині світу // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,01-03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 156-157.
7.    Каціон І. О. Мовні картини світу у тюркологічних дослідженнях // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,30 березня-01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 136-138.
8.    Каціон І. О. Структурні особливості ядра номінативного поля концепту СМЕРТЬ в турецькій мові // ІІ Таврійські філологічні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 травня 2016 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 204-205.
9.    Каціон І. О. Специфіка сучасних концептуальних досліджень // Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичниї конференції : м. Львів, 15-16 липня 2016 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С. 56-59.


Четверня Тетяна Володимирівна, викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу з 2005 року. У 2006 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за спеціальністю «Переклад (турецька, англійська)». Аспірантка другого року навчання кафедри східної філології КНЛУ (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Викладає турецьку мову, усний двосторонній переклад (турецька мова), стилістику турецької мови. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.

Публікації за останні 5 років:

1. Четверня Т.В. Методи дослідження фразеосемантичного поля. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30березня–01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 447 C.


Польова Олена Сергіївна, викладач турецької мови на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу (з 2015 року). У 2016 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – перекладач і викладач турецької та англійської мов. За період навчання в університеті неодноразово займала призові місця на міжнародних олімпіадах із турецької мови, а також, у 2013 році посіла І-ше місце на Всеукраїнській олімпіаді з турецької мови. З 2016 року навчається в аспірантурі КНЛУ (спеціальність 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uWum0nIAAAAJ

Публікації за останні 5 років:

1. Шулькевич О.С. Функціонування метафори  у публічних промовах турецьких політиків // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня-1 квітня 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 467-469 с.


Шихизаде Інтігам Алісахіб огли, викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу з 2015 року. У 2004 р. закінчив Бакинський Слов’янський Університет, за фахом - перекладач азербайджанської та російської мов. З 2006 по 2009 р. навчався в аспірантурі Міжрегіональної Академії Управління Персоналом м. Київ (спеціальність 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»). У 2010 р. в МАУП м. Київ здобув науковий ступінь доктор філософії в галузі економіки.  Викладає азербайджанську   мову.   Сфера  наукових  інтересів – особливості  перекладу  неологізмів азербайджанською   мовою,   історія   Азербайджану,   Близького   та   Середнього Сходу.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gGfHAxgAAAAJ&view_op=list_works

Публікації за останні 5 років:

1.    Шихизаде І. А. Роль Азербайджанских поэтов и писателей в развитии художественного перевода в начале ХХ века. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – C. 460-462.
2.    Шихизаде І. А. Bədii diskurs və onun xüsusiyyəyləri (Художній дискурс та його особливості). Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. – Bakı: Mütərcim, 2016. – Səh. 372-375.

 

Секція перської мови

Даньків Марта Володимирівна, магістр філології, заступник декана факультету сходознавства, викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2006 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – викладач і перекладач перської та англійської мов. З 2008 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Автор 10 публікацій наукового характеру. Готує до захисту кандидатську дисертацію. Викладає перську мову, історію перської мови, лексикологію перської мови, курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін, мистецтво перекладу та теорію інтерпретації, проблеми міжкультурної комунікації і перекладу, керує педагогічною практикою магістрантів факультету сходознавства.
Адреса профілю у Google Академії:: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=A42avUwAAAAJ

Публікації за останні 5 років:

1.    Даньків М.В. Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]— за заг. ред. д. е. н. Захаріна С.В. — К.: Вид.центр КНЛУ, 2014. —330 с. § 9.4. Економічні відносини корпорацій України та Ірану. с. 273—279.
2.    Даньків М.В. Хусаїнов Р.В. Збірник матеріалів II Міжнародної практичної конференції "Управлінської науки в сучасному світі"—Київ, 2015. —Том 1. —234 с.

Копчак Ольга Ігорівна – викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2002 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, Інститут східних мов, за спеціальністю "Переклад (перська і англійська мови)". З 2009 року працює викладачем кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. З 2011 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Автор низки публікацій наукового характеру. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю. Викладає практичні і теоретичні дисципліни: перську мову, історію перської літератури, лексикологію, практичний курс перекладу перської мови, стилістику перської мови, керує перекладацькою практикою бакалаврів і магістрантів факультету сходознавства, а також є науковим керівником курсових робіт студенів факультету.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C987aTkAAAAJ&hl=uk

Публікації за останні 5 років:

1.    Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць з компонентом-глютонімом сучасних перської і української мов / О. І. Копчак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 24. – 2012. – С. 148-151. (стаття, 0,42 друк. арк.)
2.    Вираження національного світосприйняття через слова-символи у фразеологізмах із компонентом-глютонімом перської і української мов / О. І. Копчак. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 6(231). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – С. 221-224. (стаття, 0,34 друк. арк.)
3.    Глютоніми у перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій людини / О. І. Копчак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 89-93. (стаття, 0,25 друк. арк.)
4.    Тематична класифікація компонентів-глютонімів у перських і українських фразеологізмах / О. І. Копчак // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 115. – 2013. – С.  267-270. (стаття, 0,27 друк. арк.)
5.    Теоретические основы изучения украинских и персидских фразеологизмов с компонентом-глюттонимом / О. И. Копчак // «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»: материалы XII Международной заочной научно-практической конференции. (28 мая 2013 г.) – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 171-179. (стаття, 0,4 друк. арк.)
6.    Семантична класифікація українських і перських фразеологізмів з компонентом-глютонімом. / О. І. Копчак // Україна і світ: Діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 146-148. (тези, 0,13 друк. арк.)
7.    Фразеологізм як носій національно-культурної інформації (на матеріалі перської і української мов) / О. І. Копчак // Україна і світ: Діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 189-191. (тези, 0,15 друк. арк.)
8.    Національна специфіка фразеологізмів із компонентом молочні продукти (на матеріалі сучасних перської і української мов) / О. І. Копчак // Україна і світ: Діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 01-03 квітня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 185-187. (тези, 0,19 друк. арк.)
9.    Особливості українських і перських фразеологізмів із компонентом на позначення овочів і фруктів / О. І. Копчак // Україна і світ: Діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня-01 квітня 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 162-164. (тези, 0,15 друк. арк.)Секція арабської мови

Соловйова Олена Анатоліївна, викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2010 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, за спеціальністю "Переклад" (арабська) та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача арабської та англійської мов, викладача. Під час навчання неодноразово проходила мовну практику з арабської мови в Сирії та Єгипті. З 2010 до 2016 року працює викладачем на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. З 2011 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Автор 11 публікацій наукового характеру. Активно займається  практичною перекладацькою діяльністю. Викладає практичні дисципліни: арабську мову,усний двосторонній переклад, керує перекладацькою практикою бакалаврів і магістрантів факультету сходознавства, а також курсовими роботами. Сфера наукових інтересів - мовні картини світу, бінарні опозиції, лінгвоконцептологія, арабська мовознавча традиція.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PvcOp0EAAAAJ&hl=uk

Публікації за останні 5 років:

1.    Соловйова О.А. Концепти ДОБРО-ЗЛО в художній мовній картині світу (на матеріалі сучасних арабських та українських фразеологізмів) / О. А. Соловйова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 6 . – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк: Волинський національний ун-т імені Лесі Українки, 2012. – С. 234-238.
2.    Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Вип. 29. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012.– С. 191-193.
3.    Арабська фольклорна картина світу і місце в ній опозиції ДОБРО-ЗЛО / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2012 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 5810с. – С. 330-332.
4.    Роль емоційно-оцінного та морально-ціннісного компонентів буденної свідомості у формуванні національної мовної картини світу концептів ДОБРО-ЗЛО в арабській і українській мовах / О. А. Соловйова // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 629-633.
5.    Лексикографічна традиція презентації сучасних арабських і українських фразеологізмів на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 671 с. – С. 350-352.
6.    Теоретические основы исследования бинарных концептов ДОБРО-ЗЛО в лингвокогнитивной парадигме арабского и украинского языков / Е. А. Соловьева // Сборник трудов “Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии”: материалы ХІІІ международной заочной научно-практической конференции. (25 июня 2013 г.) – Москва: Изд. “Международный центр науки и образования”, 2013. – 190с. – С. 169-178.
7.    Методологические основы исследования бинарных концептов ДОБРО-ЗЛО современных арабского и украинского языков / Е. А. Соловьева // “Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии” №11 (8): сборник статей по материалам ХVІІІ международной заочной научно-практической конференции. (12 ноября 2013 г.) – М.: Изд. “Международный центр науки и образования”, 2013. – 192с. – С. 150-163.
8.    Арабсько-український та українсько-арабський словник сучасної військової термінології. / Р.В. Стацюк, О.А. Соловйова. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 128 с.
9.    Ономасіологічні аспекти зіставлення фразеологічних одиниць (на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО) сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 702 с.– С. 407-409.
10.    Системна структура функціонування фразеосемантичних полів бінарних концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // “Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11-12 квітня 2014 р. – Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2014. – 116 с.– С. 86-89.
11.    Особливості побудови фразеосемантичних полів бінарних концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // “Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 22-23 серпня 2014 р. – Львів: ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2014. – 108 с.– С. 43-47.
12.    Порівняльна характеристика фразеосемантичних полів на позначення бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” як онтологічна основа мовної свідомості сучасних арабської й української мов / О. А. Соловйова // Одеський лінгвістичний вісник (науково-практичний журнал). – Вип. 4. / Гол. ред. Н. В. Петлюченко. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 235-238.
13.    Фразеологізація концептосфер на основі бінарної опозиції ДОБРО-ЗЛО в сучасних арабській і українській мовах (структурно-семантичний аспект) / О. А. Соловйова // “І Таврійські філологічні читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 264 с.– С. 55-57.
14.    Місце і роль категорії бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” в системі арабської мови / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 794 с.– С. 423-425.
15.    Особливості морально-етичних норм бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” в арабомовному та україномовному соціумах (фразео-семантичний аспект) / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. –796 с. – С. 378-380.
16.    Структура функціонування фразеосемантичних полів бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 60. – 330 с. – С. 65-68.
17.    Methodological basis of research binary concepts GOOD-EVIL (on the material of the modern Arabic and Ukrainian phraseological units) // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 5. Philology and linguistics. Solovyova Olena Anatoliivna. – Vienna, Austria: "East-West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016 (September-October). – № 9-10. – 90 p. – P.44-48.

Лихошерстова Марія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Закінчила з відзнакою Київський міжнародний університет і Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – перекладач і викладач арабської та англійської мов. З 2010 р. по 2013 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Дисертацію на тему: "Функціонально-семантичне поле темпоральності в арабській і українській мовах" для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила у 2014 році. Автор понад 15 публікацій наукового характеру. Викладає арабську мову, практичний курс перекладу, переклад юридичних і економічних текстів, стилістику (арабська мова). Керує магістерськими, курсовими роботами та викладацькою практикою магістрантів факультету сходознавства.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=x6nb0RwAAAAJ

Публікації за останні 5 років:

1.    Лихошерстова М.Ю. Історія лінгвістичних досліджень категорії темпоральності у вітчизняному мовознавстві // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" : [зб. наук. пр.]. — Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2012. — Вип. XVІ. — С. 7—10.
2.    Лихошерстова М.Ю. Особливості функціонування темпоральної лексики у структурі мікрополя майбутнього часу (на матеріалі сучасних арабської і української мов) // Слов’янський збірник : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Кондратенко Н. В.]. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. — Вип. 17. — Ч. 1. — С. 165—170.
3.    Лихошерстова М.Ю. Транспозиція дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього (на матеріалі сучасних арабської і української мов) // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2012. — Вип. 30. — С. 50—52.
4.    Лихошерстова М.Ю. Ядро мікрополя теперішнього часу в сучасних арабській і українській мовах // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : Серія "Філологія — Педагогіка — Психологія". — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — Вип. 25. — С. 158—162.
5.    Лихошерстова М.Ю. Особенности транспозиции глагольной формы настояще-будущего времени арабского языка в сферы прошедшего и будущего // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : [сб. науч. тр.] — М. : Междунар. центр науки и образования, 2012. — Ч. ІІ. — С. 108—112.
6.    Лихошерстова М.Ю. Темпоральні дієприкметник в арабській і українській мовах у зіставному аспекті // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія) : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Ступак І.В.]. — Одеса : МГУ, 2014. — Вип. 10, том 2. — С. 95—97.
7.    Лихошерстова М.Ю. Функціональні характеристики футуральних видо-часових української та арабської мов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Філологія ". — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Том 18 №1. — С. 88—94.
8.    Лихошерстова М.Ю. Темпоральні іменники і прислівники як основні лексичні засоби вираження часу (на матеріалі сучасних арабської і української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Філологія ". — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 109 — 115.
9.    Лихошерстова М.Ю. Ядро мікрополя минулого часу в українській та арабській мовах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серій 9. Сучасні тенденції розвитку мов: збірник наукових праць / за науковою ред. А.В. Корольової. — Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. — Випуск 14. — С. 148—157.
10.    Лихошерстова М.Ю. Діахронічний аспект вивчення категорії темпоральності в арабському мовознавстві // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХІ Міжнар. наук. конф. з міжнар. участю, (Харків, 3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Каразіна. — Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. — С. 165—166.
11.    Лихошерстова М.Ю. Мікрополе минулого часу в арабській мові // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21—23 берез. 2012) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — С. 184—186.
12.    Лихошерстова М.Ю. Структура функціонально-семантичного поля темпоральності в сучасних арабській і українській мовах // Роль мови і літератури у розвитку сучасного суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 24—25 лют. 2012 р.) / Південноукр. орг. "Центр філологічних досліджень". — О. : Центр філологічних досліджень, 2012. — С. 66—68.
13.    Лихошерстова М.Ю. Функціонально-семантичне поле і категорійна ситуація як єдина система // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3—5 квітня 2013) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — С. 181—182.
14.    Лихошерстова М.Ю. Temporal deixis in Ukrainian and Arabic : contrastive analysis // Рівень ефективності та необхідності впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 29—30 берез. 2013 р.) / ГО Наукова філологічна організація "ЛОГОС". — Л. : ЛОГОС, 2013.  — С. 14—17.
15.    Лихошерстова М.Ю. TERTIUM COMPARATIONIS дослідження функціонально-семантичного поля темпоральності сучасних арабської і української мов // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19—21 березня 2014) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 235—237.
16.    Лихошерстова М.Ю. Система дієслівних часових форм як центр ФСП темпоральності (на матеріалі арабської і української мов) // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01-03 березня 2015) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 243—245.
17.    Лихошерстова М.Ю. Прикметник як засіб вираження темпоральної семантики (на матеріалі української і арабської мов) // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 березня -1 квітня 2016) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 201—203.

Образцова Тетяна Володимирівна. Викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2007 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, за спеціальністю "Переклад" (арабська) та здобула кваліфікацію філолога, перекладача арабської та англійської мов. Під час навчання неодноразово проходила мовну практику з арабської мови у Єгипті. З 2015 року працює викладачем на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу.  Активно займається  практичною перекладацькою діяльністю. Сфера наукових інтересів - мовні картини світу, арабська мовознавча традиція.  Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=oFTxnKcAAAAJ&view_op=list_works

Публікації за останні 5 років:

1. Образцова Т. В. Складні прикметники в сучасній арабській мові / Т.В. Образцова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016р. – К:. Вид. центр КНЛУ, 2016. 255-257 с.

Сівков Іван Вікторович. Доцент (за сумісництвом) кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2001 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, відділення сходознавства за спеціальністю "Східна та європейська мови" та здобув кваліфікацію магістра філології, викладача, перекладача арабської та англійської мов. Під час навчання  проходив мовну практику з арабської мови в Єгипті. З 2011до 2013 року працював викладачем на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, з 2014 по 2016 - доцентом  кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Кандидат філологічних наук з 2009 р. (спеціальність 10.02.13 - Мови народів Азії Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Автор 36 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Активно займається  практичною перекладацькою діяльністю. Викладає практичні дисципліни: лінгвокраїнознавство, культура усного та писемного мовлення та теоретичну дисципліну: теоретична граматика арабської мови. Сфера наукових інтересів - арабська лексикологія, арабське термінознавство, історія арабської мови, картина світу арабської мови.

Сом Наталія Олександрівна, викладач (за сумісництвом) кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2008 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, Інститут східних мов, за спеціальністю "Переклад" (арабська) та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача арабської та англійської мов, викладача. З 2008 до 2014 року працювала старшим викладачем на кафедрі Близького та Середнього Сходу в КУ "Східний Світ".  В 2009 році на відмінно склала кандидатські іспити з філософії та з англійської мови. Автор 5 публікацій наукового характеру. Активно займається  практичною перекладацькою діяльністю.

 

Секція мови гінді

Реутов Євген Анатолійович, старший викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу (мова гінді). Працює на кафедрі з 2007 року. Вивчення мови гінді розпочинав у Ташкентському державному університеті, завершував освіту в КНУ ім. Т. Шевченка. Десять років викладання мови гінді в Київський гімназії східних мов, робота в КНУ ім. Т. Шевченка на засадах сумісництва, стажування в Центральному інституті гінді (м. Делі, лютий-березень 2014 р.). Сфера наукових інтересів охоплює питання крос-культурних паралелей і проявів індо-мусульманського синтезу в культури середньовічної Індії. Статті на зазначену тематику виходили друком у таких виданнях, як «Літературознавчі студії» – зб. наук. праць КНУ ім. Т. Шевченка (2011), «Актуальные проблемы индологии в России и за рубежом» – Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет (2013), «Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации» – Санкт-Петербург, издательство «Петербургское востоковедение» (2015) та ін. На кафедрі викладає низку практичних і теоретичних дисциплін: мова гінді, практичний курс перекладу, лексикологія, стилістика, історія мови гінді та інші. 
Адреса профілю в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=T3uNFZQAAAAJ&hl=uk

Публікації за останні 5 років:

1.    Реутов Є.А. До питання про витоки релігійно-філософських поглядів течії ніргун і їх розбіжності з сагун бгакті // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. – К., 2013. – С. 47 – 49.
 Реутов Є.А. Творчість М.Галіба і поезія чхаяваду – новий погляд на людину і світ (спроба порівняння) // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. – К., 2013. – С. 77 – 81.
2.    Реутов Є.А. Суфізм і суфійська поезія гінді в епоху бгактікаль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур", 2013. К.: ВЦ КНЛУ – С. 294-295.
3.    Реутов Е.А. Символика поэмы Малика Мухаммада Джаяси «Падмават» (попытка интерпретации суфийского поэтического текста) // Материалы Всероссийского круглого стола «Актуальные проблемы индологии в России и за рубежом». – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, 2014. Издательство «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» – С. 147-168.
4.    Е.А. Реутов. Символика поэмы Малика Мухаммада Джаяси «Падмават» в контексте индо-мусульманского культурного синтеза (попытка интерпретации суфийского поэтического текста) // Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации. – Санкт-Петербург, 2015. Издательство «Петербургское востоковедение» – С. 190-207.
5.    Реутов Є.А. Поезія урду Мірзи Асадулла-хана Галіба – творчість на зламі епох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур", 2015. К.: ВЦ КНЛУ – С. 367-369.
6.    Реутов Є.А. Символіка суфійської проповіді Маліка Мухаммада   Джаясі в поемі «Падмават» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур", 2016. К.: ВЦ КНЛУ – С. 315-317.
7.    Реутов Є.А. Мотив розлуки в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, випуск 32, 2016. К.: ВЦ КНЛУ – С. 151-159.
8.    Реутов Є.А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного «бгакті» в поезії гінді // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 44, част. 2 – С. 102-109.

Бєсєдіна Владислава Валеріївна у 1996 році закінчила Інститут країн Азії та Африки при  Московському державному університеті та отримала диплом бакалавра і кваліфікацію «Сходознавство і Африканістика».  В 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра і кваліфікацію «Фахівець з мови та літератури гінді та англійської мови». З 1998 по 2010 працювала в Київському міжнародному університеті на посаді старшого викладача та виконуючого обов’язки завідуючого кафедрою східних мов. Також кілька років працювала в Інституті філології та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді викладача мови гінді. У 2009 році була нагороджена почесною грамотою «За вагомі здобутки у виробничій діяльності та досягнення високої якості праці» від Державної адміністрації святошинського району у місті Києві. З 2010 року працює на посаді старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.
У лютому 2014 року протягом трьох тижнів проходила мовне стажування для викладачів мови гінді в Центрі викладання мови гінді в столиці Індії місті Нью-Делі.

Публікації за останні 5 років:

1. Стилістичні тропи в сучасній прозі гінді // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 32-34
2. Значение творчества Премчанда в развитии современной индийской литературы // Конференція Всеукраїнської асоціації індологів, 14-16 жовтня 2014 року.
3. Культурно-маркована лексика в заголовках газетних статей та інтернет видань. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 39 – 40
4. Способи словотвору суспільно-політичної лексики мови гінді //
Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. –с. [Електронний ресурс]  //Київський національний лінгвістичний університет [сайт]. – Назва з екрану. С. 22-24
5. Розвиток сучасної мови гінді в контексті процесу глобалізації. // Збірник наукових статей "Індія; давнина і сучасність"/ Всеукраїнська асоціація індологів. Відп.  наук. ред. к.і.н. Лукаш О.І. - К., 2016. подано до друку

Каленченко Євгенія Сергіївна, викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2004р., спеціальність: «мова та література (гінді, англійська)»; кваліфікація: спеціаліст філології, фахівець з  мови і літератури гінді та англійської мови, викладач.) В Делійському університеті (Індія) вивчала мову гінді (2002-2003 навчальний рік). Дисципліни, які викладає: Мова гінді,  Історія індійської літератури.

Публікації за останні 5 років:

1. Каленченко Євгенія Сергіївна. Проблематика новел Мохана Ракеша: актуальність та особливості; Україна і світ:діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня-1квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016 , 122-124с.


Довбня Катерина Валеріївна. З 2011 року працює старшим викладачем (за сумісництвом) на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Закінчила Санкт-Петербурзький державний університет за спеціальністю "Східні мови та література" і отримала кваліфікацію сходознавця-філолога (філологія гінді). Отримала диплом спеціаліста.n У 1994-1995 роках навчалася в Центральному інституті мови гінді (м. Агра, Індія), де захистила диплом бакалавра. Під час навчання Довбня К.В., окрім обов’язкових дисциплін з мови та літератури гінді, прослухала також факультативний курс з мови та літератури санскрит. У 2004-2008 роках навчалась у заочній аспірантурі Інституту вищої освіти АПН України. Склала кандидатські іспити. Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.04 - "теорія та методика професійної освіти" було відкладено через сімейні обставини. Педагогічний стаж становить 23 роки. Педагогічний стаж у вищий школі – 15 років. З 1992 р. по 2001 рік працювала викладачем мови гінді вищої категорії у Київській гімназії східних мов № 1. У 1994 році працювала викладачем мови санскрит на кафедрі культурології національного університету "Києво-Могилянська академія". З 1995 р. по 1998 рік працювала викладачем мови гінді на відділені сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумісництвом. З 1997 по 2007 роки працювала старшим викладачем мови гінді та в. о. доцента кафедри Далекого Сходу Київського університету "Східний світ" спочатку за сумісництвом, а з 2003 року за основним місцем роботи. З 2007 року працює доцентом кафедри Близького Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Публікації за останні 5 років:

1. Довбня К.В. Психолого-педагогічні, виховні та методичні вимоги до структурувння змісту НМК для майбутніх фахівців-сходознавців Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 3–5 квітня 2013 р.– К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 103, 104.
2. Довбня К.В. Падавалі Міри Баї та проблеми творчого спадку поетеси. Літературознавчі  студії: зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. –  – Вип. 40. – С. 272–277.
3. Довбня К.В. Концепція створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців. М 74 Мова і культура: науковий журнал / гол. ред. Д.С. Бураго. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013 – Вип. 16. – Т. IV (166). – 513–516.
4. Довбня К.В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 43. – С. 30–36.
5. Довбня К.В. Психолого-педагогічні, виховні та методичні вимоги до структурування змісту НМК для майбутніх фахівців-сходознавців. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 3–5 квітня 2013 р.– К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 103, 104.
6. Довбня К.В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців: монографія / К. В. Довбня. – К.: Універс. ви-во Пульсари, 2014. – 239 с.
7. Довбня К.В. Содержание книги для чтения как компонента учебно-методического комплекса для будущих специалистов-востоковедов. Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2014. – Issue: 25. – P. 46–49.
8. Довбня К.В. Жанр «расо» в літературі гінді періоду Адікал. Літературознавчі  студії: зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 42. – С. 331–336.
9. Довбня К.В. Жанрово-стилістичні особливості поезії Міри Баї. Літературознавчі  студії: зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 42. – С. 331–336.
10. Довбня К.В. Теоретичні основи структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчально-методичногокомплекса для майбутніх фахівців-сходознавців. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 55. – С. 57-61.
11. Довбня К.В. Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності НМК з мови гінді. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 19–21 березня 2015 р.– К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 103, 104.
12. Довбня К.В. Формування компетенцій майбутніх фахівців-сходознавців на базі навчально-методичного комплексу з мови гінді. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 3–5 квітня 2015 р.– К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 114-116.
13. Довбня К.В. Структура підручника НМК з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців. (КПІ) матеріали IV Міжнародна науково-практична конференція «сучасна освіта: методологія, теорія, практика.  21 квітня 2016 Київ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – С.  45-47.
14. Довбня К.В. Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності10.02.13; 10.01.04. Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності10.02.13; 10.01.04  / Укладачі:К.В. Довбня, співавтори: Ботвінкін Ю.В., Мотріченко О.М. – К.: Універс. ви-во Пульсари, 2014. – 34 с.
15. Довбня К.В. Програма державного комплексного екзамену з мови та літератури гінді для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Програма державного комплексного екзамену з мови та літератури гінді для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Уклад.:К.В. Довбня, співавтори: Ботвінкін Ю.В., Мотріченко О.М. – К.: Універс. ви-во Пульсари, 2014. – 19 с

Ботвінкін Юрій Володимирович у 2000 р. закінчив з відзнакою за спеціальністю «східна та європейська мови» з кваліфікацією «філолога, викладача, перекладача мов гінді та англійської» Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У період з жовтня 1998 р. по травень 1999 р. проходив стажування в Центральному інституті мови гінді в Делі, Індія. З 2002 по 2004 роки навчався в університеті ім. Джіваджі в Ґваліорі (Індія) за спеціальністю «історія». Володіє іноземними мовами – англійською, гінді та урду. З вересня 1999 року по червень 2002 року працював викладачем у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в Київському університеті східної лінгвістики і права. В листопаді 2004 року вступив до аспірантури Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України, яку закінчив достроково, захистивши дисертацію зі спеціальності «всесвітня історія» на тему «Розвиток релігійно-філософського руху бгакті в Північній Індії XIV-XVII століть» 2 липня 2007 р. У грудні цього ж року отримав диплом кандидата історичних наук. З вересня 2006 р. працює викладачем мови гінді на кафедрі Близького Сходу КНУ імені Тараса Шевченка. З вересня 2008 р. працює за сумісництвом викладачем мови гінді на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

 

Секція мови іврит

Школьна Олена Олекcіївна. Викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П Драгоманова за спеціальністю "Російська і англійська мови та зарубіжна література" та здобула кваліфікацію вчителя англійської і російської мови та зарубіжної літератури. З 1995 року вивчала мову іврит на спеціалізованих курсах "Ульпан". В 2012-2014 здобула підвищення кваліфікації в Центрі єврейської освіти за фахом викладач івриту. З 1997 року працювала викладачем мови іврит в Національному Соломоновому університеті та перекладачем в єврейських  агенствах "Джоінт", "Сохнут". З 2015 року працює викладачем мови іврит на кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу.

 

Перелік програм нормативних навчальних дисциплін,
закріплених за кафедрою
мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу

Курс

Курс

Кредитів ЄКТС

Годин

п/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

I

Історія східних цивілізацій

3

90

2.

I

Арабська мова

35

1050

 

 

 

 

 

3.

I

Турецька мова

35

1050

4.

I

Вступ до тюркської філології

3

90

5.

I

Мова гінді

35

1050

 

 

 

 

 

6.

I

Вступ до індійської філології

3

90

7.

II

Перська мова

21

630

8.

II

Історія перської літератури

5

150

9.

 

Лексикологія перської мови

3

90

10.

II

Країнознавство Ірану

3

90

11.

II

Основи буддизму

2

60

12.

II

Арабська мова

21

630

13.

II

Країнознавство Арабського Сходу

3

90

14.

II

Авраамічні релігії

2

60

15.

II

Християнство і буддизм

2

60

16.

II

Філософські-релігійні вчення Японії

2

60

17.

II

Буддо-даоський синкретизм

2

60

18.

II

Турецька мова

21

630

19.

II

Країнознавство Туреччини

3

90

20.

II

Мова гінді

21

630

21.

II

Історія індійської літератури

5

150

22.

II

Лексикологія мови гінді

3

90

23.

II

Країнознавство Індії

3

90

24.

II

Загальна теорія перекладу

3

90

25.

II

Мова іврит

23

690

26.

II

Країнознавство Ізраїлю

2

60

27.

ІІ

Країнознавство Китаю

3

90

28.

ІІ

Країнознавство Кореї

3

90

29.

ІІ

Країнознавство Японії

3

90

30.

III

Перська мова

17,5

630

31.

III

Лексикологія перської мови

2,5

90

32.

III

Історія перської мови

2,5

90

33.

III

ПКП з перської мови

8

288

34.

III

Країнознавство Ірану

2

72

35.

III

Граматичні труднощі у перекладі з

 

 

 

 

перської мови

4

144

36.

III

Особливості перекладу перськомовних

 

 

 

 

прецедентних фідеїстичних текстів

2

72

37.

III

Арабська мова

16,5

594

38.

III

Країнознавство Арабського Сходу

2

72

39.

III

Мова іврит

4

144

40.

III

Турецька мова

17,5

630

41.

III

Історія турецької мови

2,5

90

42.

III

ПКП з турецької мови

8

288

43.

III

Країнознавство Туреччини

2

72

44.

III

Азербайджанська мова

4

144

45.

III

Мова гінді

17,5

630

46.

III

Лексикологія мови гінді

2,5

90

47.

III

Історія мови гінді

2,5

90

48.

ІІІ

Країнознавство Китаю

2

72

49.

ІІІ

Країнознавство Кореї

2

72

50.

ІІІ

Країнознавство Японії

2

72

51.

III

ПКП з мови гінді

8

288

52.

III

Країнознавство Індії

2

72

53.

III

Граматичні труднощі в перекладі

2

72

54.

III

Ділове листування мовою гінді

2

72

55.

IV

Перська мова

14

504

56.

IV

Лінгвокраїнознавство Ірану

3

108

57.

IV

Стилістика перської мови

2

72

58.

IV

ПКП з перської мови

6

216

59.

IV

УДП перської мови

4

144

60.

IV

Особливості перекладу перськомовної

 

 

 

 

ділової кореспонденції

1,5

54

61.

IV

Фразеологія та ідіоматика сучасної

 

 

 

 

перської мови

1,5

54

62.

IV

Арабська мова

14

504

63.

IV

Стилістика арабської мови

2

72

64.

IV

УДП арабської мови

4

144

65.

IV

Мова іврит

3

108

66.

IV

Турецька мова

14

504

67.

IV

Лінгвокраїнознавство Туреччини

3

108

68.

IV

Теоретична граматика турецької мови

2,5

90

69.

IV

Стилістика турецької мови

2

72

70.

IV

УДП турецька мова

4

144

71.

IV

Азербайджанська мова

3

108

72.

IV

Мова гінді

14

504

73.

IV

Лінгвокраїнознавство Арабського сходу

3

108

74.

IV

Теоретична граматика мови гінді

2,5

90

75.

IV

Стилістика мови гінді

2

72

76.

IV

ПКП з мови гінді

6

216

77.

IV

УДП мови гінді

4

144

78.

IV

Суспільно-політична лексика мови гінді

1,5

54

79.

IV

Елементи санскриту в граматиці мови

 

 

 

 

гінді

1,5

54

80.

V

Культура усного і писемного мовлення

8

240

 

 

арабської мови

 

 

81.

V

Культура усного і писемного мовлення

 

 

 

 

турецької мови

8

240

82.

V

Теорія і практика перекладу турецької

8

240

 

 

 

 

 

83.

V

Культура усного і писемного мовлення

8

240

 

 

мови гінді

 

 

84.

V

Теорія і практика перекладу мови гінді

6

180

85.

 

Техніка УДП з турецької мови

3

90

86.

V

Зіставна граматика мови гінді

4

120

87.

V

Зіставна лексикологія мови гінді

3

90

88.

V

Переклад спеціальних текстів з арабської

7

210

 

 

мови

 

 

89.

V

Переклад спеціальних текстів з мови

 

 

 

 

гінді

7

210

90.

V

Переклад спеціальних текстів з

7

210

 

 

турецької мови

 

 

91.

V

Техніка УДП з мови гінді

3

90

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти