Кафедра психології і педагогіки

Загальна інформація

Кафедра психології і педагогіки була заснована в 1949 році.
Кафедра є випусковую для бакалаврів та магістрів зі спеціальності "Психологія".
Студенти, що навчаються за цим напрямом щоденно вивчають англійську мову впродовжп’яти років навчання, а також німецьку мову з другого курсу навчання. Кількість студентів в групі 11-15 осіб.  При кафедрі в окремо обладнаному приміщенні функціонує Лабораторія консультативної психології, яка слугує базою для науково-дослідницької та науково-практичної діяльності студентів. Зміст навчальних програм дисциплін психологічного напрямку має практичну орієнтацію, з урахування сучасних вимог ринку праці щодо фахівців цього напрямку.

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська 73 (корпус № 1), кімн. 901
тел. +38 (044) 287-14-25,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://psy.knlu.kyiv.ua/

Завідувач

Бондаренко Олександр Федорович - доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, "Заслужений працівник освіти України", дійсний член Професійної психотерапевтичної ліги та офіційний викладач і супервізор практики міжнародного рівня. Автор методики визначення рівня психічної напруги серед персоналу підприємств, автор понад 200 наукових розвідок та публікацій, в тому числі в американських, австрійських, грецьких, чеських  та російських виданнях, визнаний спеціаліст в галузі психотерапії емоційних травм. Засновник і головний редактор "Журналу практикуючого психолога", фахового видання психологів-практиків. Під його керівництвом підготовлено та захищено вісім кандидатських та одна докторська дисертація. Працював на посадах запрошеного професора Лондонського та Лейденського університетів. Організована О.Ф.Бондаренком у 1984 році в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині КНЛУ) лабораторія консультативної психології була однією з перших в Україні. Нагороджений медаллю МОН України "За наукові заслуги" (2006 р.). О.Ф.Бондаренко започаткував та успішно розробляє новий напрям психологічного консультування, що базується на вітчизняних традиціях психологічної допомоги - етичний персоналізм. В 2010 році етичний персоналізм був офіційно визнаний як самостійний метод психологічного консультування.


Науково-педагогічний склад кафедри:

На кафедрі працюють 14 науково-педагогічних працівників, з них 3 професорів, 6 доцентів; доктор наук, 9 кандидатів наук.


Секція психології:

Професори:
докт. психол. наук Бондаренко Олександр Федорович
Доценти:
канд. психол. наук Коваленко-Кобилянська Ірина Генріхівна
канд. психол. наук Кравчук Світлана Леонтіївна
канд. психол. наук Кириленко Валентина Граціянівна
канд. психол. наук Кучеровська Наталія Олександрівна
Викладачі:
канд. психол. наук, ст викладач Корх Віра Михайлівна
викладач Лопушанська Наталя Костянтинівна
канд. психол. наук, викладач Цихоня Валерія Сергіївна
викладач Черкаська Тетяна Анатоліївна

Марушко Наталя Андріївна - ст. лаборант з в.о.


Секція педагогіки:

Професори:
докт. пед.наук. ЛевченкоТетяна Іванівна
докт. пед.наук. Тхоржевська Тетяна Дмитрівна
Доценти:
канд. пед. наук. Демчук Володимир Степанович
канд. пед. наук. Кудіна Валерія Василівна
Викладачі:
канд. пед. наук. Постоюк Наталія Валентинівна (до 30.06.2016 року)

 

Дисципліни

Викладачі секції психології забезпечують викладання таких дисциплін:
- для спеціальності "Мова та література", "Переклад", "Філологія", Менеджмент, Туризм, Маркетинг, Правознавство,
•    психологія (ІІ курс);
•    основи психології (для ф-ту слов'янських мов, ІІ курс);

- для спеціальності "Психологія":
•    вступ до спеціальності;
•    загальна психологія;
•    основи анатомії та фізіології нервової системи;
•    історія психології;
•    вікова психологія;
•    педагогічна психологія;
•    соціальна психологія;
•    психологія управління;
•    психологічна служба в системі освіти;
•    основи патопсихології;
•    психологія здоров’я;
•    основи психологічного консультування;
•    диференціальна психологія;
•    експериментальна психологія;
•    психодіагностика;
•    основи психокорекції;
•    математичні методи в психології;
•    практикум з групової психокорекції;
•    основи нейропсихології;
•    психологія криз;
•    методологічні та теоретичні проблеми в психології;
•    основи дефектології;
•    етичний персоналізм як вітчизняна традиція психотерапії;

- для магістратури спеціальності "Психологія ":
•    основи клінічної психології,
•    основи психосемантики,
•    методика викладання психології,
•    психологія дитини раннього віку,
•    сімейне та дитяче психологічне консультування

Викладачі секції педагогіки забезпечують викладання таких дисциплін:

•    педагогіка;
•    основи педагогічної майстерності;
•    основи психології та педагогіки;
•    педагогіка вищої школи;
•    основи культури педагогічного спілкування;
•    порівняльна педагогіка;
•    основи освітнього менеджменту;
•    вища освіта України та Болонський процес.

Спеціальності

Кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Психологія".

Розклад денної форми навчання факультету германської філології

Розклад денної форми навчання факультету германської філології

Філологія* (Мова і література (німецька)

Аудиторний фонд

Розклад занять

 

Розклад зимової заліково-екземенаційної сесії
I семестр 2016–2017 н. р.Розклад ДЕК
і оглядових лекцій
2017 н. р.

 

Розклад заочної форми навчання факультету германської філології

Розклад зимової заліково-екземенаційної сесії
I семестр 2016–2017 н. р.

6.020303 Філологія* Мова і література (англійська)
6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

 


Графік
навчального процесу
на 2016–2017 н. р.

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара