Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Ukrainian English

Історія

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри  англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ.


Завідувач

Ставцева Вікторія Федорівна, кандидат педагогічних наук


Науково-педагогічний склад кафедри:

Ананко Тетяна Рудольфівна – к. філ. н., доцент
Долина Аліна Василівна – к. пед. н., доцент
Петренко Інна Володимирівна – к. філ. н., доцент

Василенко Тетяна Петрівна – к. пед. н., старший викладач
Жиляєва Ольга Володимирівна – старший викладач
Зінченко Ганна Євгенівна – к. філ. н., старший викладач
Комарова Інна Станіславівна – старший викладач
Марінченко Павло Павлович – старший викладач
Рубчак Ольга Борисівна – к. філ. н., старший викладач
Талько Світлана Володимирівна  – к. філ. н., старший викладач
Тищенко Тетяна Валентинівна – к. філ. н., старший викладач
Янсон Валентина Вадимівна – старший викладач

Бураго Олена Геннадіївна – викладач
Бурка Наталія Анатоліївна – викладач
Данилюк Олег Володимирович – викладач
Данкевич Тетяна Миколаївна – викладач
Дивнич Наталя Володимирівна – викладач
Заболотна Марина Ігорівна – к. пед. н., викладач
Зайцева Ірина Володимирівна – викладач
Кравцевич Наталя Сергіївна – викладач
Лисенко Олена Анатоліївна – викладач
Литвиненко Ірина Вікторівна – викладач
Мудринич Світлана Юріївна – к. філ. н., викладач
Ніщик Руслана Олександрівна – викладач
Рибачківська Людмила Євгенівна – викладач
Сергієнко Катерина Петрівна – викладач
Циган Леся Василівна – викладач
Щербина Мадіна Баталівна – викладач
Ярошенко Олеся Василівна – к. пед. н., викладач

Тарасенко Інна Петрівна – лаборант


Дисципліни

Англійська мова (ІІ курс)
Англійська мова (ІІІ курс)
Англійська мова (ІV курс)
Культура усного і писемного мовлення англійською мовою (V курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІІІ курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (V курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (ІV курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (V курс)


Спеціальності

6.020303 "Мова та література"
6.020303 "Переклад"
8.02030302 "Мова та література"
8.02030304 "Переклад".

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють сім фахових секцій кафедри:
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник ст. викл. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник викл. Зайцева І. В.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник ст. викл. Рубчак О. Б.);
• секція практичного курсу перекладу ІІІ курсу (керівник ст. викл. Василенко Т. П.);
• секція практичного курсу перекладу ІV–V курсів (керівник доц. Ананко Т. Р.);
• секція усного двостороннього перекладу IV - V курсів (керівник викл. Циган Л. В.);
• секція культури усного і писемного мовлення англійською мовою V курсу
(керівник ст. викл. Зінченко Г. Є.)


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української, англійської  та іспанської мов,  соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов.
Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства навчаються в аспірантурі та докторантурі в межах інших кафедр КНЛУ:
• доц. Гнезділова Я. В. – кафедра германської і фіно-угорської філології;
• доц. Максименко Л. О. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій;
• викл. Бобчинець Л. І. – кафедра романської філології;
• викл. Град Н. Я. – кафедра германської і фіно-угорської філології;
• викл. Калініченко О. М. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Лисенко О. А. – кафедра психології і педагогіки;
• викл. Сологуб Т. В. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Шевчук М. Д. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій


Видання

1. English Grammar: Theory and Practice: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. В. Микульська, Н. С. Кравцевич, І. С. Комарова, Т.М. Данкевич.– Вид. 3-тє, переробл. й доповн. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 72 с.
2. Бураго О. Г. Reading and discussing the novel “1984” by G. Orwell (Part I). – К. : Видавництво “Graffiti Group”. – 2014. – 56с.
3. Долина А. В. Sound English. Мультимедійний комп’ютерний курс для самостійної роботи студентів над удосконаленням фонетичної компетентності. – К. : Ленвіт, 2014. – 90 с.
4. Зайцева І. В. Solving Problems through Discussion: навч. посіб. – К. : Ленвіт, 2014. – 192 с.
5. Максименко Л. О. Переговори. Фактори успіху. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 48 с.
6. Максименко Л. О. Comprehension reading. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 88 с.
7. Циган Л.В. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю “Переклад”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 76 с.
8. Гнезділова Я.В. Sеntence Structure. Part 1. THEORY: – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 40 с.
9. Гнезділова Я.В. Sеntence Structure. Раrt 2. EXERCISES:–К.: Видавничий дім Дмитра  Бураго, 2012. – 39 с.
10. Мельник І.М. English Grammar in Tests / О.В. Микульська, Т.П. Василенко, О.Г. Бураго, Т.В. Трощенко, Т.М. Кулик, О.В. Жиляєва. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 104 с.
11. Мельник І.М. English for aviation personnel (Рекомендовано МОН України) / Т.М. Кулик, І.М. Мельник, О.В. Микульська, О.Ю. Бочкарева. –  К.: Aerolingua. – 2007. – 246 c.
12. Збірник завдань з розвитку мовленнєвих навичок на основі художніх відеофільмів для студентів II-III курсів, що вивчають англійську мову як другу іноземну / [І.Ф. Буфан, Т.М. Кулик, О.В. Микульська  та ін.]. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2005. – 37с.
13. Кулик Т.М. Aviation English. Методична розробка з авіаційної англійської мови. Module Catastrophe / Т.М. Кулик, О.В. Микульська. – К.: Міленіум, 2005.
14. Алексієвець О.М. Методичні рекомендації щодо проведення перекладацької практики з англійської мови для студентів V курсу Інституту східних мов / О.М. Алексієвець, О.В. Жиляєва, О.Г. Бураго. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
15. Петренко І.В. Методичні вказівки до занять з домашнього читання за книгою Ш. Бронте "Джейн Ейр" // К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
16. Онищук І.С. Навчальні завдання з англійської мови за темою "Travelling by Air and by Train" для студентів ІІІ курсу Інституту східних мов / І.С. Онищук. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
17. Циган Л.В. Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі "ТЕЛЕКОМ" / Л.В Циган. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
18. Петренко І.В. Збірник завдань з домашнього читання за книгою Шарлоти Бронте "Jane Eyre" для студентів III-IV курсів, які вивчають англійську мову як другу спеціальність /  І.В. Петренко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.607–609
тел.: +38 (044) 521-60-31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://english-orient.knlu.kyiv.ua/

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара