Розклад загальних зборів, консультацій, співбесід і вступних іспитів

 

Перший (бакалаврський) рівень

Розклад загальних зборів і консультацій для абітурієнтів, які вступають на навчання за програмою підготовки бакалавра до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 р.

Розклад співбесід і вступних іспитів для абітурієнтів, які вступають на навчання за програмою підготовки бакалавра до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 р.

 

Другий (магістерський) рівень

Розклад загальних зборів для абітурієнтів, які вступають на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 р. за програмою підготовки магістра

Розклад проведення консультацій для абітурієнтів, які вступають на навчання до київського національного лінгвістичного університету в 2017 році за програмою підготовки магістра (денна форма навчання)

Розклад проведення вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на навчання до київського національного лінгвістичного університету в 2017 році за програмою підготовки магістра (денна форма навчання)

Розклад консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 р. за програмою підготовки магістра, спеціальністю 081 Право

Переведення / поновлення

Прийом документів на поновлення та переведення до Університету на навчання за рівнем вищої освіти “бакалавр” проводиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 73, кім. 102.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення та поновлення студентів у Київському національному лінгвістичному університеті (рівень вищої освіти “бакалавр”; денна і заочна форми навчання)

ГРАФІК основних заходів щодо переведення та поновлення до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за першим (бакалаврським) рівнем у 2017 р.

Перелік документів, необхідних для подачі при переведенні до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 р. перший (бакалаврський) рівень

Перелік документів, необхідних для подачі при поновленні до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 р. перший (бакалаврський) рівень

Найпоширеніші питання

З ЯКИМИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Де знайти інформацію про вступ до Київського національного лінгвістичного Університету?

Уся інформація про вступ викладена у "Правилах прийому Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році", доступ до яких можна отримати зі стартових сторінок офіційних веб-сайтів Київського національного лінгвістичного університету (http://www.knlu.kyiv.ua/) і приймальної комісії Київського національного лінгвістичного університету (http://pk.knlu.kyiv.ua/). Перелік спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм, на які здійснюється прийом у 2017 році, наведено у Додатку 1 до зазначених Правил прийому.

 

Коли починається вступна компанія 2017 року?

Реєстрація електронних кабінетів вступника починається 29 червня 2017 р. Подання заяв починається 12 липня 2017 р. Вступники, які не мають права на особливі умови вступу (пільги), подають заяви лише в електронному вигляді зі своїх електронних кабінетів. Для таких вступників подання електронних заяв закінчується о 18.00 26 липня 2017 р.

 
Електронний вступ — 2017

Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2017 році або 2016 році з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та правилами прийому до Київського Національного Лінгвістичного Університету, та не мають підстав для особливих умов зарахування.
Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua

Чи є в університеті друга вища освіта?

У 2017 році прийом на навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється на перший курс рівня вищої освіти "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс рівня вищої освіти "магістр" на основі диплома бакалавра або спеціаліста. Освітніх програм з другої вищої освіти, зі скороченим терміном навчання, зокрема й на основі диплома молодшого спеціаліста, у 2017 році Університет не пропонує. Водночас особи, які мають диплом бакалавра, мають можливість вступити на навчання до Університету за рівнем вищої освіти "магістр". Список освітніх програм другого (магістерського) рівня і перелік вступних випробувань наведені у Додатку 2 до Правил прийом до Київського національного лінгвістичного університету у 2017 році.  

 

Якими є умови вступу на заочне відділення?

У 2017 році прийом на заочну форму навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється лише за однією освітньою програмою рівня вищої освіти "бакалавр": Теорія і практика перекладу з англійської мови (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), факультет перекладачів). Вступ на заочну форму навчання відбувається на основі ЗНО, так само як і на спеціальності (спеціалізації) денної форми навчання. Перелік конкурсних предметів наведено у Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).  

 

Якими є умови поновлення/переведення?

Переведення і поновлення студентів здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення та поновлення студентів у Київському національному лінгвістичному університеті (рівень вищої освіти “бакалавр”; денна і заочна форми навчання). Графік заходів, пов’язаних з переведенням і поновленням студентів, а також перелік документів, необхідних  для поновлення чи переведення, оприлюднені на офіційному веб-сайті Київського національного лінгвістичного університету.  

 

Чи потрібна медична довідка?

Для вступу до Київського національного лінгвістичного університету у 2017 році медична довідка не потрібна.

 

Якими є умови вступу до магістратури?

Вступ на навчання за рівнем вищої освіти "магістр" до Київського національного лінгвістичного університету у 2017 році здійснюється на основі ступеня вищої освіти "бакалавр" або освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" на основі вступних іспитів (за винятком спеціальності 081 Право). Процедура вступу на навчання за рівнем вищої освіти "магістр" визначена у підрозділі 2) Організація прийому й проведення конкурсного відбору за ступенем "магістр" Розділу VI Правил прийому до Університету.  Список освітніх програм другого (магістерського) рівня і перелік вступних випробувань наведені у Додатку 2 до Правил прийом до Київського національного лінгвістичного університету у 2017 році. Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті університету і офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ.  

 

Які ЗНО потрібні для вступу до Університету?

Список освітніх програм першого (бакалаврського) рівня і перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на перший курс першого (бакалаврського) рівня наведені у Додатку 2 до Правил прийом до Київського національного лінгвістичного університету у 2017 році. Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті університету і офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ.   

 

Скільки заяв можна подати в 2017 році?

У 2017 році вступник може подати не більш як дев’ять заяв не більше ніж на чотири спеціальності на конкурсні пропозиції за державним замовленням.

 

Чи потрібно складати додаткові іспити при вступі в бакалаврат?

Ні, при вступі на навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" особи, які вступають за загальним конкурсом, подають лише сертифікат ЗНО 2016 або 2017 років з результатами трьох конкурсних предметів і жодних додаткових вступних іспитів не складають.

 

Якою буде кількість бюджетних місць у 2017 році?

Максимальна кількість місць державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями, а також кількість місць державного замовлення за закритими конкурсними пропозиціями (так званий "фіксований держбюджет") визначається Міністерством освіти і науки України і доводяться до відома університетів.  Щойно ця інформація надійде до Університету, вона буде розміщена на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ у розділі "Обсяги прийому".  

 

Якою буде вартість навчання у 2017 році?

Вартість навчання для вступників 2017 року буде встановлена до початку вступної кампанії (12 липня 2017 року) і оприлюднена на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ. Вартість навчання у 2016 році зазначена в Додатку 1 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році.

 

Яким буде прохідний бал у 2017 році?

Оскільки прохідний бал залежить від результатів ЗНО вступників, він кожного року виявляється іншим, тому до закінчення вступної кампанії визначити прохідний бал просто неможливо. Водночас кожен вступник може ознайомитися зі статистичними даними попередніх років на сайті Інформаційної системи "Конкурс" (vstup.info).

 

Якими є умови вступу для пільгових категорій?

Спеціальні умови вступу для вступників 2017 року визначені у Розділах ІІ і ІІІ Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році. Доступ до правил прийому можна отримати зі стартової сторінки офіційного веб-сайту приймальної комісії КНЛУ.

 

Як вступити без ЗНО?

У 2017 році прийом на навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється на перший курс рівня вищої освіти "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти лише за результатами ЗНО. Категорії вступників, які мають право на спеціальні умови вступу (так звані "пільговики"), визначені у Розділах ІІ і ІІІ Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році. Доступ до правил прийому можна отримати зі стартової сторінки офіційного веб-сайту приймальної комісії КНЛУ. Особи, які не мають права на спеціальні умови вступу, зобов’язані подати результати ЗНО з визначених конкурсних предметів (Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)).

 

Скільки мов вивчають студенти?

Як правило, освітня програма передбачає вивчення двох або трьох іноземних мов, при цьому перша іноземна мова є обов’язковою, а друга (західноєвропейська) – за вибором студента. Назви іноземних мов, пропонованих до вивчення, зазначені у назві кожної конкретної освітньою програми. Список освітніх програм наведено у Додатку 1 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році.

 

Якими є умови вступу іноземців?

Громадяни іноземних держав мають змогу вступати на перший курс першого (бакалаврського) рівня за співбесідою, при цьому документи вони подають у паперовому вигляді. При цьому варто звернути особливу увагу на те,  щоб усі документи про попередню освіту, видані іноземними державами, були належним чином легалізовані (нострифіковані). Умови вступу іноземних громадян на навчання детально описані в Розділі XII Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році.

 

Чи є при КНЛУ коледж?

Коледжу при Київському національному лінгвістичному університеті немає.

 

Чи можна при вступі скласти в університеті внутрішній іспит з іноземної мови?  

Усі вступники на навчання на перший курс рівня вищої освіти "бакалавр", які вступають за загальним конкурсом, подають сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів, перелік яких визначено у Додатку 1 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році. Вступники за загальним конкурсом не мають права складати іспити в Університеті.

 

Чи можливий вступ на другий чи третій курси з дипломом молодшого спеціаліста?

У 2017 році Київський національний лінгвістичний університет не пропонує освітніх програм зі скороченим терміном навчання на основі диплома молодшого спеціаліста. Прийом вступників здійснюється на перший курс рівня вищої освіти "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс рівня вищої освіти "магістр" на основі диплома бакалавра або спеціаліста.

 

Я складаю ЗНО з російської мови, чи вважається вона іноземною?

Для вступу до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році вступник обов’язково має подати результати ЗНО з трьох конкурсних предметів, перелік яких зазначений  у Додатку 1 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році, серед яких є українська мова і література, іноземна мова (англійська, або німецька, або французька, або іспанська).

 

Чи можливий вступ до КНЛУ на базі диплома бакалавра чи магістра?

Вступ до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році за другим (магістерським) рівнем здійснюється на основі диплома бакалавра або спеціаліста. Крім того, на основі диплома магістра або спеціаліста можна вступити на навчання для здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії.  

 

Я отримую диплом бакалавра (економіка). Чи можу я вступити до магістратури КНЛУ на іншу спеціальність (філологія)?

Особи, які вступають до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році за другим (магістерським) рівнем на основі диплома бакалавра за іншим напрямом підготовки, складають додатковий кваліфікаційний іспит. Для спеціальності 035 Філологія цей іспит – "Основи загального мовознавства".  Перелік вступних іспитів, зокрема й додаткових кваліфікаційних іспитів, для другого (магістерського) рівня наведено у Додатку 2 до  Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році.

 

Чи потрібно здавати ще якісь іспити, окрім тих вступних випробувань, що зазначені в Додатку 2 до Правил прийому на магістратуру?

Додаток 2 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2017 році містить вичерпний перелік вступних випробувань. Жодних інших іспитів, крім зазначених у Додатку 2, складати не потрібно.    

 

Чи є пільги при вступі до магістратури?

При вступі на навчання зі рівнями магістра, доктора філософії жодні спеціальні умови (пільги) не передбачені.  

 

Чи може замість абітурієнта подати документи хтось із батьків або інших людей, зокрема за нотаріально засвідченою довіреністю?

Ні, не може. Згідно з Правилами прийому, вступник, рекомендований до зарахування, під час виконання вимог до зарахування подає документи особисто. Так само вступники, які мають право на особливі умови вступу (пільги), також подають документи лише особисто.

 

Чи потрібно завіряти копії документів, що подаються до приймальної комісії?

Копії документів засвідчуються приймальною (відбірковою) комісією Київського національного лінгвістичного університету за оригіналами або в установленому законодавством порядком, копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи вступної компанії

 


<< Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти >>


 

Детальніше...

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти